20/10/08

Actividades extraescolares 2008- 2009

Dende o día 1 de outubro están funcionando as actividades extraescolares programadas pola ANPA e un equipo de profesores/as . O calendario é o seguinte:
  • LUNS..... Informática (2 grupos); atletismo e xogando co inglés
  • MARTES.... Futbito
  • MÉRCORES......Tenis e debuxo e pintura
  • XOVES......... Cociña (2 grupos)
  • VENRES....... Balonmán e música.
A biblioteca do colexio está aberta tódolos días.

Renovación do Consello Escolar

A Consellería de Educación e O.U. (DOG do 18/09/08) establece o calendario para a celebración de elección de membros dos consellos escolares (renovación parcial). As elección serán entre o 24 e o 28 de novembro. A Xunta electoral constituirase o martes 4 de novembro e será a encargada de concretar o calendario electoral

No noso colexio temos que elixir a 3 profesores/as e a 2 representantes das nais/pais.
Feitas as votacións o martes 25 de novembro as novas persoas que son membros do Consello Escolar son:

a) Representantes do profesorado: Mª belén Escariz Ferrín, Ana Fernández Durán e Celia Molares Valverde.
b) Representantes das nais e pais: Mª Yolanda del Río Durán e Mª José Acuña Collazo
c) Representante do persoal non docente: Rosa Mª Fervenza Gestido.
O martes 2 de decembro será a constitución do novo consello escolar.