30/08/16

Comedor escolar

Están publicadas no taboleiro de anuncios do colexio as listaxes de admitidos e pendentes de admisión do comedor escolar para o curso 2016/2017.
Temos solicitada unha ampliación de prazas e esperamos a resposta da administración educativa ao longo do mes de setembro.