07/07/20

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS CURSO 2020-2021

Podedes consultar a listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto na porta principal do noso cole.


LEMBRADE:

 • En 3º, 4º, e 6º de Educación Primaria traballaremos con tres libros:
  • Lingua española e literatura
  • Matemáticas
  • Lingua estranxeira (Inglés)
 • Só aqueles/as que teñan adxudicados menos de tres libros, deberán mercar o da materia/s que falta/n
 • Os libros de adquisición complementaria non teñen vixencia neste centro, posto que só se traballa cos anteriormente citados
 • O libro de inglés que se concede no fondo solidario é o "Pupil's Book". O "Activity Book" non entra no fondo solidario, polo que deberán mercalo tódolos/as nenos/as. 

02/07/20

LISTAXE PROVISIONAL FONDOLIBROS 2020-2021

          Xa podedes consultar as listaxes provisionais da adxudicación do fondo de libros para o vindeiro curso na entrada do cole.

         Tamén podedes consultalas directamente na aplicación Fondolibros no seguinte enlace:

01/07/20

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021


1º DE PRIMARIA:                

Matemáticas:

Matemáticas 1. Proxecto Zoom. J. Fraile Martín. Vicens Vives

ISBN:978 8468254692. Edición en castelán.

2º DE PRIMARIA
      
Matemáticas:

Matemáticas 2. Proxecto Zoom. J. Fraile Martín. Vivens Vives.     
978-84-682-5486-9 .Edición en castelán.

3º DE PRIMARIA           
Matemáticas:  
Matemáticas 3. Proxecto Zoom. Libro 1, 2 e 3.   J. Fraile Martín Vicens Vives.
ISBN: 978-84-682-5887-4  Edición en castelán.

L.Castelá:
Lengua Castellana y Literatura 3. Proxecto Zoom. Libro 1, 2 e 3. Vicens Vives.
ISBN: 978-84-682-5773-0 .

Inglés:
QUEST 3– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477735     
QUEST  3 – Activity book. Ed Macmillan. 9780230478695


4º DE PRIMARIA

L.Castelá:
Lengua 4. Libro 1, 2 e 3. Aula activa  
Vicens Vives  ISBN 978-84-682-2835-6

Matemáticas:    
Matemáticas 4. Libro 1, 2 e 3. Aula activa
Vicens Vives  ISBN 978-84-682-2881-5. Edición en castelán
                   
Inglés:
QUEST 4– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477742     
QUEST  4 – Activity book. Ed Macmillan. 9780230478701

5º DE PRIMARIA                 
Matemáticas:
Matemáticas competenciales. Proxecto Zoom. Caderno 1, 2 e 3.  Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-6328-1 . Edición en castelán.

L.Castelá:
Caderno lecturas competenciais. Proxecto Zoom. Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-6162-1.

Inglés:
QUEST 5– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477759     
QUEST  5 – Activity book..Ed Macmillan. 9780230478718


6º DE PRIMARIA
                                      
Matemáticas:  
 Matemáticas . Libro 1,2 e 3. Aula activa.  Vicens Vives
 ISBN: 978-84-682-1554-9  Edición en castelán.

Matemáticas competenciales 6ºP. Proxecto Zoom. Caderno 1, 2 e 3.  Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-4378-8 . Edición en castelán.

L.Castelá:
 Lengua 6. Libro 1, 2 e 3. Aula activa Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-2805-1  Edición en castelán.

Caderno lecturas competenciais 6ºP. Proxecto Zoom. Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-6292-5.
         
Inglés:
QUEST 6– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477766     
QUEST  6 – Activity book. Ed Macmillan. 9780230478725


19/06/20

As mestras desexámosvos....

Un feliz verán!
Esperámosvos en setembro con moitas ganas e ilusión!18/06/20

Aberto o prazo de solicitudes para o servizo de comedor 2020-2021

Dictadas as instrucións sobre o funcionamento do comedor escolar no curso 2020-2021, ábrese o prazo para solicitar praza no comedor escolar.

A Consellería de Educación resérvase a comunicación de medidas de protección e seguridade impulsadas polas administracións sanitarias. Neste caso serán trasladadadas aos centros educativos puntualmente, puidendo reinterpretar ou modificar as actuais normas.

Na secretaría do cole poderedes recoller as solicitudes e entregalas ao longo do mes de xuño.

15/06/20

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS CURSO 2020/2021

Todas as solicitudes presentadas no centro para o curso 2020/2021 están admitidas. Na secretaría do centro podedes consultar as listaxes.

Do 1 ó 10 de xullo poderá efectuarse a matrícula no centro. 

O alumnado matriculado no curso 2019/2020 no centro ten praza reservada e matrícula automática para o vindeiro curso, polo que non deberá desenvolver ningún trámite.  

25/05/20

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS CURSO 2020/2021


Todas as solicitudes presentadas no centro para o curso 2020/2021 están admitidas. Na secretaría do centro podedes consultar as listaxes.

Do 1 ó 10 de xullo poderá efectuarse a matrícula no centro. 

O alumnado matriculado no curso 2019/2020 no centro ten praza reservada e matrícula automática para o vindeiro curso, polo que non deberá desenvolver ningún trámite.  

20/05/20

Axudas para adquirir libros de texto, material escolar e participar en fondo libros

Publicada a orde que regula a participación do alumnado matriculado no curso 2020-2021 no Fondo Solidario de Libros de Texto , as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar .

DESTINATARIOS E MODALIDADES:

 •  Fondo solidario de libros de texto: 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria (curso 2020-2021)
 • Axuda para adquisición de libros de texto:1º e 2º de Primaria (familias con renda per cápita familiar inferior a 10.000 €).
 • Axuda para adquisición de material escolar : Educación Primaria (familias con renda per cápita familiar inferior a 10.000 €).

PRAZO
Do 19 de maio ao 19 de xuño de 2020.

PRESENTACIÓN

 • Preferentemente Sede electrónica (con DNI electrónico, certificado dixital ou chave 365). CÓDIGO DO CENTRO : 36016607
 • aplicación Fondolibros  ( Crear solicitude, imprimir, asinar anotando o nº de solicitude e entregar no centro).
 • Presencial (Recoller e entregar a solicitude no centro, en horario asignado desde o centro, gardando as medidas de prevención do Ministerio de Sanidade: obriga de máscara, distancia de seguridade e desinfección de mans no centro).
DOCUMENTACIÓN
 • Anexo I .CÓDIGO DO CENTRO : 36016607
 • Anexo II
 • Fotocopia libro de familia da páxina na que figure o alumno/a e membros computables ( non é necesaria para o alumnado que solicitou a axuda no curso 2019-2020 no centro).
 •  Se é o caso sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do/da menor. Se non se dispón de Libro de familia,Certificado ou volante de convivencia.

REQUISITOS
 • 1 soa solicitude por familia na que figurarán todos os beneficiarios.
 • O alumnado de 1º de ESO tramitará axuda para material escolar por vía telemática, ou recollendo impreso no CEIP Quintela e entregando no IES A Paralaia.
CALENDARIO PARA A RECOLLIDA E ENTREGA DE SOLICITUDES
RECOLLIDA DE IMPRESOS DE SOLICITUDE PARA AS AXUDAS
25 de maio
26 maio
27 de maio
28 de maio
29 de maio
6ºInfantil
1º  e 2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º e 6º Primaria
ENTREGA DE SOLICITUDES E DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO
8 xuño
9 xuño
10 xuño
11 xuño
12 xuño
15 xuño
5º Primaria
4º Primaria
3º Primaria
2º Primaria
1º Primaria
6º Infantil


07/05/20

RESTABLÉCESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN


         
 Podedes solicitar cita para entregar as vosas solicitudes de admisión chamando por teléfono

 886 11 02 76
en horario 
de 9:00 a 14:00


Os novos prazos do proceso son os seguintes:
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020 .
 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
 • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ó 10 xullo de 2020.